De cliëntenraad van R95

De cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie waarin cliënten, gewezen cliënten of hun vertegenwoordigers verenigd zijn om vanuit hun specifieke positie een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van R95.

Om de betrokkenheid van cliënten bij de zorg die R95 hen biedt te waarborgen, is R95 wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen.

De cliëntenraad is geen klachtencommissie, maar probeert structurele verbeteringen bij R95 te bewerkstelligen.

Hoe ziet de cliëntenraad eruit:

De cliëntenraad bestaat uit 6 cliënten, deze cliënten maken gebruik van verschillende trajecten binnen R95. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening van R95 te waarborgen.

Wat doet de cliëntenraad:

  1. De cliëntenraad probeert zonodig de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
  2. De cliëntenraad geeft adviezen en signalen en doet verbetervoorstellen.
  3. De cliëntenraad heeft als doel het versterken van de positie van individuele cliënten.
  4. De cliëntenraad bespreekt suggesties en ervaringen van cliënten die deelnemen aan trajecten bij R95.
  5. De cliëntenraad volgt hoe de directie haar werk uitvoert en geeft adviezen hoe het eventueel beter kan.
  6. De cliëntenraad behandelt nieuwe plannen van R95.
  7. Om de cliëntenraad in staat te stellen verbeterpunten en adviezen te geven, levert R95 alle informatie aan die de cliëntenraad daarvoor nodig heeft. R95 moet de cliëntenraad schriftelijk en gemotiveerd laten weten wat er met adviezen van de cliëntenraad gebeurt.
  8. De cliëntenraad komt één keer in de twee maanden bij elkaar, één keer in de 4 maanden is de directeur van R95 daarbij aanwezig.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties:

clientenraadr95@outlook.com