R95 Routes naar Zorg

R95 Routes naar Zorg biedt mensen, die om wat voor reden dan ook niet of onvoldoende mee kunnen komen in de maatschappij, op alle levensgebieden ondersteuning. R95 helpt mensen bij het oplossen van problemen die zij ervaren en die hen belemmeren om zich (voldoende) op hun persoonlijke ontwikkeling te richten.

De trajecten die R95 Routes naar Zorg biedt zijn in de basis gericht op het coachen van mensen in alle facetten van het leven zoals: (ambulante) woonbegeleiding, begeleiding tijdens een opleiding of studie, dagbesteding en vrijwilligerswerk.

		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	
			
		

De activiteiten en begeleiding die R95 Routes naar Zorg biedt worden
vergoed uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of uit Zorg In Natura (ZIN).

Ambulante woonbegeleiding

Wij helpen mensen in de thuissituatie b.v. bij het huishouden, bij de post, bij de (financiële) administratie, bij het invullen van formulieren, bij het contact onderhouden of het bezoeken van instanties, bij het aanvragen van subsidies, bij het aanvragen van een uitkering, enzovoort. Ook helpen wij mensen bij het krijgen van een goed dag- en nachtritme, het aanbrengen van structuur in de dag en het leggen en onderhouden van sociale contacten.

School-, studie- en huiswerkbegeleiding

Als je een opleiding volgt dan helpen wij je bijvoorbeeld bij het plannen van je huiswerk en opdrachten, het daadwerkelijk naar school gaan en het zoeken van eventuele passende stages. Eveneens onderhouden wij contacten met zowel de opleiding als de stagegever en bieden wij een plek waar je rustig je huiswerk en opdrachten kunt maken.

Dag- en avondactiviteiten

Wil je deelnemen aan dag- of avondactiviteiten, dan helpen wij je om een passende plek voor je te vinden. R95 Routes naar Zorg heeft zelf verschillende activiteiten, maar wij hebben ook samenwerkingsverbanden met organisaties die activiteiten bieden.

Vrijwilligerswerk

Als je vrijwilligerswerk zoekt, dan helpen wij je om een passende plek voor je te vinden. Wij hebben samenwerkingsverbanden met verschillende organisaties die vrijwilligerswerk bieden. De begeleiding bij het vrijwilligerswerk wordt door coaches van R95 geboden.

Vakanties

Voor de groep mensen met een autismespectrumstoornis, mensen met een aandachtstekortstoornis (ADD en ADHD) en mensen met een psychiatrische/psychische problematiek organiseert R95 speciale weekend-, midweek- en weekvakanties.